Stanovanja

Stanovanja v večstanovanjskem objektu PECA, Mežica

Prodaja 1.240,00 €

 

 

Opis nepremičnine

V Mežici prodamo 19 stanovanjski enot.

Nahajajo se v večstanovanjskem objektu v centru Mežice- večstanovanjski objekt PECA, ki je trenutno v fazi rekonstrukcije. Predviden zaključek del je 24.12.2019.

Objekt obsega klet, pritličje, prvo in drugo nadstropje.

V kletnem delu objekta so urejene shrambe, kotlovnica ter skupni prostori.

Stanovanja so urejena v pritličju ter dveh nadstropjih.

Predvidena so stanovanja s funkcionalno in moderno,  odprto arhitekturo. Stanovanja so v velikosti od 44 m2 do 95 m2, in sicer dvosobna, trosobna in štirisobna.

Vsaki stanovanjski enoti pripada tudi balkon, shramba, parkirno mesto, skupna kolesarnica, funkcionalno zemljišče pred objektom.

Več:

⇒  4-sobno stanovanje https://www.simobilia.si/si/nepremicnine/stanovanja/4-sobna-stanovanja-vecstanovanjski-objekt-peca-mezica

⇒ 3-sobno stanovanje https://www.simobilia.si/si/nepremicnine/stanovanja/3-sobna-stanovanja-vecstanovanjski-objekt-peca-mezica

⇒ 2-sobno stanovanje https://www.simobilia.si/si/nepremicnine/stanovanja/2-sobna-stanovanja-vecstanovanjski-objekt-peca-mezica-2

 

OPIS VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA PECA 

V urbanem centru Mežice, kjer je nekdaj deloval hotel Peca in krajši čas hotel Lipa, se sedaj odvija rekonstrukcija v večstanovanjski objekt PECA.

Nastal bo večstanovanjski objekt z 19 bivalnimi enotami. K objektu bo pripadalo funkcionalno zemljišče, parkirišče, nadstrešek za kolesa in zelenica, katera bo namenjena izključno stanovalcem objekta.

V pritličju in dveh nadstropjih, so predvidena funkcionalno in moderno, z odprto arhitekturo, oblikovana stanovanja različnih velikosti, v skupni kvadraturi 1.175,76 m2 .

Etaže bodo med sabo vertikalno povezane z dvema stopniščema. V vseh stanovanjih bodo urejeni balkoni, kateri predstavljajo dodatno bivanjsko kvaliteto.

Vsakemu stanovanju bo pripadala  shramba, dva parkirna prostora ter skupna kolesarnica in funkcionlani prostori.

Energetska učinkovitost stavbe bo dosežena s kakovostnim toplotnim ovojem stavbe, stavbno pohištvo je iz PVC profilov širine 76 mm, zasteklitev je troslojna termopan toplotne prehodnosti U=0.5W/m2K. Skupna toplotna prehodnost okna znaša U=0.9W/m2K

Zunanji izgled in barvo fasade bo določil  zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Maribor ZVKDS (idejna skica objekta je simbolična)

Dostop: Predviden dostop do objekta je obstoječ in poteka iz javne poti, ki se navezuje na glavno cesto, odsek Mežica - Črna. Na Z delu zemljišča je načrtovano parkirišče za stanovalce in obiskovalce. Načrtovanih je 40 parkirnih mest. Dostop na parkirne površine ob objektu so predvidene v asfaltni izvedbi z obrobami iz betonskih robnikov dvignjenih nad asfaltno površino za 12 cm. Povsod bo omogočen dostop invalidnim osebam, in sicer z izvedbo pogreznjenih robnikov. Vstopi v objekt in njegova uporaba je projektirano na takšen način, da v njem ni grajenih komunikacijskih ovir. Ostale površine so predvidene kot zelene površine z urejeno trato ter zasaditvijo z drevesi ter grmovnicami. Obstoječa drevesa proti javni poti in glavni cesti se ohranijo.

Objekt je priključen na ustrezno komunalno infrastrukturo skladno z zahtevami upravljalcev in sicer:

Vodovod:   na obstoječi  priključek, kateri je že v stavbi

Elektrika:  obstoječ elektro priključek.

Meteorna kanalizacija:   predviden na obstoječo kanalizacijo, padavinske vode iz parkirišča se vodijo preko lovilca olj.

Fekalna kanalizacija:   predviden na obstoječ priključek na javni vod

Plinovod:   objekt bo priključen na plinovodno omrežje skladno s pogoji upravljalca na javni vod.

TEHNIČNI OPIS

Gradbena konstrukcija: Nosilna konstrukcija je zasnovana iz monolitno armirano betonskih plošč in nosilnih opečnih zidov. Temeljna plošča debeline 40 cm, zunanje opečne stene debeline 40 cm, notranje opečne stene debeline 20 cm, stopniščno jedro z dvigalnim jaškom je armirano betonske izvedbe. Medetažne plošče so debeline 20 cm. Balkoni montažni iz kovinske konstrukcije.

Streha: Trapezna pločevina z obrizgom 3 cm.

Fasada: Fasada je zasnovana kot tankoslojna termoizolacijska fasada. Izolacijski sloj je iz EPS toplotne izolacije debeline 18 cm. Zaključni sloj je barvan v masi.

Okna: Stavbno pohištvo je iz PVC profilov širine 76 mm. Zasteklitev je troslojna termopan toplotne prehodnosti U=0.5W/m2K. Skupna toplotna prehodnost okna znaša U=0.9W/m2K.

Stene: Vse zidane stene so ometane, dvakrat kitane in beljene. Površine v skupnih prostorih kot so vezni hodniki in stopnišča se do višine 160 cm barvajo s pralno barvo.

Predelne stene: Notranje predelne stene so suhomontažne izvedbe debeline 10 cm. Obojestransko obložene z enojno gips ploščo 12,5 mm. Podkonstrukcija je kovinska z vmesnim slojem  toplotne izolacije.

Vhodna vrata v stanovanja: Vhodna vrata v stanovanja imajo jeklen podboj in kompozitno vratno krilo. So zvočno izolativna  38 db. Požarni razred E30. Opremljena z varnostno cilindrično ključavnico in vratno kljuko iz kroma. Vrata v shrambe iz hodnika so kovinske izvedbe s polnim krilom bele barve. Vrata pri glavnem vhodu so iz alu profilov.

Notranja vrata: Vsa notranja vrata v stanovanjih so tipska lesena z lesenim podbojem.

Ograje: ograja na balkonih je predvidena iz jeklenih nosilcev in steklenim polnilom.

Tlaki: Vsa vgrajena talna keramika ali gres je gladka in protizdrsnega razreda najmanj R9. V sanitarijah je stenska keramika položena do višine 2m. Vinilna talna obloga je prve kvalitete.

-          Skupni prostori: kot talna obloga v skupnih prostorih je predvidena gres keramika antracit barve.

-          Stanovanja:  v stanovanju je kot talna obloga predviden vinil prve kategorije razen v kopalnici – keramika, hodnik – keramika, shramba – keramika.

Estrihi:    estrihi so izvedeni kot cementni, mikroarmirani. Izvedeni kot plavajoči z zvočno izolacijo in stranskim trakom ob steni.

Zunanja ureditev:   zunanja ureditev predstavlja območje namenjeno parkiriščem z nadstreškom za kolesa, zelenim površinam . dostop na parkirne površine ob objektu so predvidene v asfaltni izvedbi z obrobami iz betonskih robnikov dvignjenih nad asfaltno površino za 12 cm. Povsod bo omogočen dostop invalidnim osebam in sicer z izvedbo pogreznjenih robnikov. Vstopi v objekt in njegova uporaba je projektirano na takšen način, da v njem ni grajenih komunikacijskih ovir. Ostale površine so predvidene kot zelene površine z urejeno trato ter zasaditvijo z drevesi ter grmovnicami. Obstoječa drevesa proti javni poti in glavni cesti se ohranijo.

INSTALACIJE

Meritvevsako stanovanje bo imelo zagotovljeno neodvisno meritev porabe elektrike, plina in vode. Skupna meritev električne energije se nanaša na skupne naprave in skupne prostore.

Ogrevanje: za pokrivanje vseh toplotnih potreb po ogrevanju objekta je predvidena energetska oskrba s plinskima kotloma na zemeljski plin. Za ogrevanje prostorov je predvideno talno gretje. V kopalnici je predvideno tudi dodatno radiatorsko (lojtra). Kompaktne priključne stanovanjske postaje za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode se nahajajo na hodnikih vsakega stanovanja. V postajah je vgrajen pretočni grelec, ki zagotavlja nemoteno oskrbo s toplo vodo. V omaricah je predvidena tudi vgradnja stanovanjskega merilnika porabljene toplote.

Kotlovnica: Za vir ogrevanja vode je predviden sistem z dvema plinskima kondenzacijskima kotloma na zemeljski plin. Vgrajena bosta dva toplovodna plinska kotla, ki sta povezana v kaskado in služita za ogrevanje in posredno za pripravo tople sanitarne vode preko stanovanjskih toplotnih postaj. Energetski prostor je lociran v kleti objekta in je protipožarno zgrajen.

Prezračevanje: Bivalni prostori stanovanj v objektu se prezračujejo naravno skozi okna oz. vrata. Sanitarni prostori (kopalnice in stranišča) se prezračujejo prisilno z lokalnimi ventilatorji, ki so predvideni za vsak posamezni prostor ločeno. Vsak ventilator ima svoje stikalo za vklop in časovni rele za nastavitev delovanja po izklopu. Vsak ventilator je priključen na svojo tuljavo s čimer je preprečeno širjenje neprijetnih vonjav med stanovanji.

Za predvidene kuhinjske nape se vgradijo ločene prezračevalne tuljave za vsako stanovanje.

Lokalno hlajenje: Vsako stanovanje ima vgrajeno svojo klima napravo.

Elektro instalacije: Vsako stanovanje bo imelo svojo merilno mesto električne energije. V stanovanjih so predvidene kombinirane stanovanjske podometne razdelilne omarice.

Telekomunikacijsko omrežje: vsem uporabnikom bo omogočen priklop na telekomunikacijsko omrežje.

Elektrika: je obstoječa in je že na objektu. Dovodi do stanovanjskih razdelilnikov bodo izvedeni s kabli položenimi v ceveh v plošči etaže. Glavni razdelilnik je nameščen v pritličju v energetskem prostoru. V njem bo nameščen števec skupne rabe in števci stanovanj. Dvigalo se napaja iz razdelilnika skupne rabe. Razdelilnik skupne rabe bo napajal razsvetljavo in močnostne porabnike po hodnikih in toplotno podpostajo.

Instalacije v stanovanjskih enotah se izvedejo podometno v celoti. Kabli se uvlačijo v instalacijske cevi. Izvodi se zaključijo z instalacijskimi sponkami na katere lastnik stanovanja sam namesti izbrano svetilko. Od svetilnih teles se montirajo le svetlobna telesa v shrambah in na balkonu. V ostalih prostorih se instalacija namenjena razsvetljavi zaključi kot izvod. Ob vratih stanovanja je nameščen domofon.

Hodniki v nadstropjih ter stopnišče se vklapljajo preko svetlobnih senzorjev. Tu je predvidena tudi varnostna razsvetljava. Stikala in vtičnice so zmontirana.

Objekt bo priključen na javno telekomunikacijsko omrežje.

Predviden pričetek del je že v teku - december 2018

Predviden zaključek del: 24.12.2019.

 

NAKUP STANOVANJA

Za potrditev namere za nakup stanovanja bo potrebno plačati aro v višini 10% vrednosti stanovanja.

PLAČILNI POGOJI

Ob podpisu predogodbe kupec plača aro v višini 10% prodajne cene stanovanja.

90% prodajne cene stanovanja plača kupec 15 dni pred izročitvijo stanovanja.

CENE STANOVANJ

Cena stanovanj so 1380 EUR/m2

V vseh cenah je upoštevan 9,5% DDV.

 

Za več informacij pokličite 041 761 957-Stanko ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Nepremičnine Koroška Simobilia smo specializiran posrednik nepremičnin na Koroškem.


SVETUJEMO

OMOGOČIMO VAREN PRENOS LASTNINSKE PRAVICE

NUDIMO KOMPLETNO NEPREMIČNINSKO STORITEV NA ENEM MESTU

UREDIMO DOKUMENTACIJO

  • Cena: 1.240,00 €
  • Vrsta: Stanovanja
  • Status: Prodaja
  • Ref. št.: 1054

O nas

SIMOBILIA nepremičnine d.o.o., Prisoje 60a, 2391 Prevalje

Nudimo

Prodajo, nakup, oddaja in najem hiš, poslovnih prostorov, stanovanj, vikendov, stavbnih in kmetijskih zemljišč.

Prodajate ali oddajate nepremičnino? Zaupajte to nalogo nam. Smo specializirani posrednik nepremičnin. Preverite ponudbo nepremičnin na naši spletni strani, ali pa nas kontaktirajte.

Povpraševanje po nepremičninah

Med ponudbo nepremičnin niste našli iskanega? Zaupajte to nalogo nam. Takoj ko najdemo nepremičnino po vaših željah, vas bomo obvestili po e-pošti ali z SMS-om.

Obveščajte me

© 2019 Simobilia | Izdelava: Spletna agencija Si-TEAM